Zawartość
redirect 301 in php

 
Tytuł:redirect 301 in php
Url:https://support.google.com/webmasters/thread/100480423?hl=pl
Opis: 
 Narzędzi aż do sprawdzania statusów HTTP jest na rynku niesłychanie wiele. Szczególnie przydatne są takie gdy np. Ayima Redirect Path (pokazujące ścieżkę przekierowań, dostępne jak akcesorium do Google Chrome), httpstatus.io (bardzo akuratnie wizualizuje łańcuchy przekierowań) natomiast inne skrypty, których w Internecie jest mnóstwo. Ze względu na dokładność, kod komputerowy statusu danego adresu podejrzymy w prostym, darmowym narzędziu web-sniffer.net, którego zadaniem jest pokazywanie technicznej strony połączenia przeglądarka – serwer. Wykorzystamy je, albowiem uznaliśmy, że owo narzędzie, które najlepiej zobrazuje nam techniczny sposób realizowania przekierowań, z przyczyny po co będziemy mogli lepiej uchwycić sens całe zagadnienie. W Web-Snifferze możemy (po wpisaniu interesującego nas adresu URL oraz captchy) podejrzeć, gdy wygląda postulat adresowane do serwera, jego odpowiedź i surowy kod HTML, kto zostaje z niego pobrany. Dla powyższego przykładu (statusu 200), reperkusje serwera wyglądać będzie następująco: